Manager proiect

Managementul de proiect este un domeniu destul de recent apărut, iar importanța sa a cunoscut o creștere majoră, datorită faptului că, la scară europeană și internațională, tot mai multe acțiuni se desfășoară în cadrul unor proiecte finanțate. Un management de calitate, bine structurat și aplicat, are nevoie de profesioniști avizați, așa numiții, manageri de proiect. 

Managerul de proiect a apărut ca o necesitate funcțională acestui domeniu, imperios necesară implementării și derulării proiectelor. Managerul de proiect este ca un păstor, care are capacitatea și dreptul să aleagă singur stâna, oile și pășunea.