Servicii de Formare

Vocația reprezintă o chemare, predispoziție sau un sentiment puternic de potrivire cu o anumită carieră sau ocupație.

Servicii de consiliere vocațională

Vocația reprezintă o chemare, predispoziție sau un sentiment puternic de potrivire cu o anumită carieră sau ocupație, care implică dedicare, angajament și o stare constantă de împlinire, de sens.

Ne simțim atrași de un anumit domeniu, pentru că avem în noi acele abilități, resurse pe care le putem folosi pentru a ne realiza chemarea.Asta inseamna vocație. Cu ajutorul consilierii vocaționale vei reuși să îți identifici acele talente, abilități și resurse care îți vor indica domeniul de activitate în care te vei simți împlinit, mulțumit, pus în valoare, apreciat, altfel spus vei reuși să identifici unde îți este locul. Vei ajunge la această performanță (poate greu de imaginat acum) pornind de la a te cunoaște pe tine, ați cunoaște aptitudinile, interesele și sistemul personal de valori.

Cunoscându-te pe tine vei putea cu mai mare ușurință, să îți dai seama ce te atrage și în ce domeniu crezi că vei performa. De aici drumul nu mai este atat de întortochiat, lungimea sa depinde însă de stadiul în care te regăsești la acel moment și motivația de care dai dovadă pentru a ajunge la finalul său!

Atât cât stă în puterea noastră de a vă descoperii vocația, vă așteptăm la centrul nostru să vă edificați cu propria chemare.

Vocația reprezintă o chemare, predispoziție sau un sentiment puternic de potrivire cu o anumită carieră sau ocupație.
Vocația reprezintă o chemare, predispoziție sau un sentiment puternic de potrivire cu o anumită carieră sau ocupație.

Servicii de formare profesională

Formarea profesională este o formă de educație continuă, nonformală, care vine în completarea sistemului formal de învățământ. 

Scopul acesteia este acela de creștere a nivelului de competență profesională a angajaților, prin diverse cursuri si programe de pregătire, dar urmărește și alte obiective cum ar fi, o mai bună adaptare la cerințele pieței muncii, prevenirea riscului șomajului, reconversia profesională, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale, dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor  metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale. 

Vă așteptăm la Centrul nostru, să găsim împreună direcțiile potrivite în formarea dumneavoastră profesională.

Servicii de inserție socio-profesională

Inserția socio-profesională reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace de integrare a persoanelor marginalizate.

Gradul de inserție depinde nu doar de competențele și aptitudinile absolventului, ci și de personalitatea acestuia, de cum știe să se prezinte pe piața muncii, de oportunitățile sau constrângerile generale ale pieții muncii în momentul căutării unui loc de muncă, de oportunitățile sau constrângerile acesteia în specializarea absolventului.

Dintre aceste servicii putem aminti: – inserția socio-profesională pe piața muncii pentru absolvenții de învățământ superior/ liceu/ școli profesionale; – activități și servicii suport combinate; – job coach; – servicii de formare și asistență la angajare

Serviciile culturale sunt o categorie aparte de servicii a căror evaluare a calității se face numai de către consumatori.
Serviciile culturale sunt o categorie aparte de servicii a căror evaluare a calității se face numai de către consumatori.
Serviciile culturale sunt o categorie aparte de servicii a căror evaluare a calității se face numai de către consumatori.
Serviciile culturale sunt o categorie aparte de servicii a căror evaluare a calității se face numai de către consumatori.

Inserție pe piața muncii

În sens larg, inserția pe piața muncii înseamna integrarea unui individ, ce nu are raporturi de muncă la acel moment, adică într-un mediu lucrativ, legal, ale cărui condiții  sunt clar stipulate în contractul individual de muncă. 

Mai în amănunt însă, acest proces este unul mai laborios însemnând identificarea unui post de muncă, realizarea potrivirii dintre profilul individual al candidatului și profilul postului avut în vedere, întâmpinarea nevoilor atât a viitorului angajat cât și a angajatorului, astfel încât procesul inserției să fie unul reușit, raporturile de muncă fiind păstrate pe o perioadă cât mai îndelungată, aducând satisfacție ambelor părți.

Pe lângă acestea se adaugă și negocierea condițiilor de muncă și aranjarea unui interviu. Toate acestea cad în responsabilitatea  potențialului angajat sau a unei terțe părți. Poți primi ajutor în parcurgerea tuturor acestor etape sau ne poți lăsa pe noi să ne ocupăm de acestea.